İngilizce Terim: Effect

Türkçe Terim: Etki

Kısaltma:

Sistem veya son kullanıcıdaki hatanın sonucu. Proses FMEA’sı için ekip başarısızlığın imalat veya montaj aşamasında olduğu kadar sistem veya son kullanıcı üzerindeki etkisini de göz önüne almalıdır. Her hata modu için birden fazla etki olabilir.


Bu içerik Etki (Effect) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51  kategorisi kapsamındadır.