İngilizce Terim: Shutdown

Türkçe Terim: Duruş

Kısaltma:-

Ekipmanın hizmet dışı kaldığı süre.


Bu içerik Duruş (Shutdown) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.