İngilizce Terim: Shutdown Maintenance

Türkçe Terim: Duruş Bakımı

Kısaltma:-

Varlıklar hizmet dışında iken yapılan bakım.


Bu içerik Duruş Bakımı (Shutdown Maintenance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.