İngilizce Terim: Condition Based Monitoring

Türkçe Terim: Durum Temelli İzleme

Kısaltma:CbM

Ekipman veya sistemin durumunu ya da “sağlığını” belirlemek için ekipman performansının veya diğer koşullu parametrelerin izlenmesi.


Bu içerik Durum Temelli İzleme (Condition Based Monitoring) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.