İngilizce Terim: Condition Monitoring

Türkçe Terim: Durum Görüntüleme

Kısaltma:CM

Bir sistem veya bileşenin kabul edilebilir şekilde çalışması için mevcut ve gelecekteki durumunu belirten göstergelerdir. Göstergeler bağımsız parametrelere göre gözlemlenir ya da ölçümlenir.


Bu içerik Durum Görüntüleme (Condition Monitoring) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.