İngilizce Terim: Duration

Türkçe Terim: Süre

Kısaltma:

Patlama sırasında açığa çıkan yüksek basıncın, ortam basıncına dönmesi için gereken süre.


Bu içerik Süre (Duration) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.