İngilizce Terim: Smoke Control

Türkçe Terim: Duman Kontrolü

Kısaltma:

Yangın hâlinde duman ve sıcak gazların yapı içindeki hareketini veya yayılımını denetlemek için alınan tedbirleri,


Bu içerik Duman Kontrolü (Smoke Control) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53 kategorisi kapsamındadır.