İngilizce Terim: Smoke Reservoir

Türkçe Terim: Duman Haznesi

Kısaltma:

İçinde dumanın toplanması amacıyla tavanda tasarlanan hacmi,


Bu içerik Duman Haznesi (Smoke Reservoir) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53 kategorisi kapsamındadır.