İngilizce Terim: Dry Pipe System

Türkçe Terim: Kuru Boru Sistemi

Kısaltma:

İçinde su bulunmayan, yangın hâlinde itfaiyenin zemin seviyesinden su basabileceği boru


Bu içerik Kuru Boru Sistemi (Dry Pipe System) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.