İngilizce Terim: Dry Adiabatic Lapse Rate

Türkçe Terim: Kuru Adyabatik Sapma Hızı

Kısaltma: DALR

Sıcaklığın düşme eğilimi, atmosferdeki yükselen kuru hava miktarı olarak belirlenmiştir.


Bu içerik Kuru Adyabatik Sapma Hızı (Dry Adiabatic Lapse Rate) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.