İngilizce Terim: Drawing

Türkçe Terim: Çizim

Kısaltma: –

Teknik bilginin kurallara uygun olarak ve genellikle ölçekli şekilde grafiksel olarak sunulması.


Bu içerik Çizim (Drawing) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.