İngilizce Terim: Downtime

Türkçe Terim: Downtime

Kısaltma:-

Bir ekipmanın kapalı konumda olduğu zaman aralığı.


Bu içerik Downtime (Downtime) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.