İngilizce Terim: Dow Chemical Exposure Index

Türkçe Terim: Dow Kimyasala Maruz Kalma İndeksi

Kısaltma:CEI

“The Dow Chemical Company” tarafından geliştirilen yöntem. Potansiyel kimyasal salınımlarla ilişkili olan göreceli akut sağlık risklerini belirlemek ve sıralamak için kullanılır. Maruz kalma indeksi 5 faktör ile hesaplanmaktadır.
-Toksiklik ölçüsü
-Salınımdaki uçucu kimyasal miktarı
-endişe yaratabilecek alana olan uzaklığı
-kimyasalın molekül ağırlığı
-sıcaklık, basınç, reaktivite gibi salınım koşullarını etkileyebilecek proses değişkenleri.


Bu içerik Dow Kimyasala Maruz Kalma İndeksi (Dow Chemical Exposure Index) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.