İngilizce Terim: Double Jeopardy

Türkçe Terim: Çifte Tehlike (Jöpardi)

Kısaltma: –

Aynı anda iki farklı kök nedenden kaynaklanan risk veya tehlike ya da iki veya daha fazla bağımsız başlatıcı olayın aynı anda gerçekleşme durumu olarak tanımlanmaktadır. HAZOP benzeri tehlike belirleme çalışmalarında genellikle sakınılan durumlardır. Özellikle ciddi sonuçlar doğurabilecek durumlarda birden fazla kök nedenin sebep olduğu tehlike senaryoları değerlendirilebilir.
Örnek: Isı aktarıcının içerisinde bulunan boru demetinin arızasıyla eşzamanlı yangın ihtimali, mekanik sızdırmazlığın bozulması ve tahliye edilen ekipmanın basıncının bozulması ile eşzamanlı yangın ihtimali.


Bu içerik Çifte Tehlike (Jöpardi) (Double Jeopardy) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.