İngilizce Terim: Door Or Cover Fixed By Threaded Fasteners

Türkçe Terim: Vidayla Sabitlenmiş Kapı Ya Da Kapak

Kısaltma:

Açılması ya da kapanması için bir ya da birden fazla vidanın sökülmesi ya da takılması gereken kapı ya da kapak


Bu içerik Vidayla Sabitlenmiş Kapı Ya Da Kapak (Door Or Cover Fixed By Threaded Fasteners) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.