İngilizce Terim: Domino Effects

Türkçe Terim: Domino Etkileri

Kısaltma:

Patlama meydana geldikten sonra, zehirli gazların yayılması. Yani zehirli gaz yayılması olayının (ikincil olay) patlama ile tetiklenmesi (birincil olay). Genellikle birincil olayda önemli artışlar (şiddetlenmeler) gerçekleştiğinde görülür.


Bu içerik Domino Etkileri (Domino Effects) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.