İngilizce Terim: Domino Effect

Türkçe Terim: Domino Etkisi

Kısaltma:

Patlama gibi birincil bir etkinin, toksik salınımlar gibi ikincil etkileri tetiklemesi ve bunun neticesinde meydana gelen sonuçların daha ciddileşmesi ya da etki alanının genişlemesi durumu. Genellikle ana olayın sonuçlarında çok büyük artışlarla sonuçlanırsa dikkate alınır. İngilizce “knock on event” olarak da bilinebilir.


Bu içerik Domino Etkisi (Domino Effect) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.