İngilizce Terim: Verification

Türkçe Terim: Doğrulama

Kısaltma:-

[1]Analiz ve/veya test yoluyla belirli veri girişleri için, çıktıların ilgili şartnameyle belirtilen hedefleri ve gereksinimleri her bakımdan karşıladığını gösteren faaliyet.
[2]Muayene edilerek teyit ve şartların yerine getirildiğine dair objektif kanıt sunulması.


Bu içerik Doğrulama (Verification) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.