İngilizce Terim: Materials Found İn Nature

Türkçe Terim: Doğada Bulunan Maddeler

Kısaltma:

Doğada kendi halinde işlenmemiş olarak bulunan ya da sadece suda çözme, yüzdürme, suyla özütleme, buhar damıtması veya yalnızca suyu uzaklaştırmak için ısıtma gibi elle, mekanik veya yer çekimi yöntemleri ile işlenmiş ya da herhangi bir yöntemle havadan özütlenmiş maddeler


Bu içerik Doğada Bulunan Maddeler (Materials Found İn Nature) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 56 kategorisi kapsamındadır.