İngilizce Terim: Dispersion

Türkçe Terim: Dağılım

Kısaltma: –

Sıvı, atmosfere doğru ilerlerken yanma sonucu ortaya çıkan ürünlerin veya açıklıktan çıkan akışının seyreltilmesi.


Bu içerik Dağılım (Dispersion) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.