İngilizce Terim: Dispersion Model

Türkçe Terim: Dağılım Modeli

Kısaltma:

Havaya salınan toksik/yanıcı maddelerin taşınımını karakterize eden matematiksel model.


Bu içerik Dağılım Modeli (Dispersion Model) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.