İngilizce Terim: Discharge Rate Model

Türkçe Terim: Deşarj Hız Modeli

Kısaltma:

Bir prosesteki malzemenin boşaltılması sırasında serbest bırakılan kütle salınım hızını veya toplam malzeme miktarını tahmin etmek için kullanılan model.


Bu içerik Deşarj Hız Modeli (Discharge Rate Model) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.