İngilizce Terim: External Event

Türkçe Terim: Dış Olay

Kısaltma:

(1) Doğal bir tehlike (deprem, sel, kasırga, aşırı sıcaklık, yıldırım v.b) nedeniyle gerçekleşen olay.
(2) İnsan kaynaklı (uçak kazası, füze, yakın sanayi faaliyetleri, sabotaj v.b) nedenler ile gerçekleşen olay.


Bu içerik Dış Olay (External Event) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.