İngilizce Terim: Dilution

Türkçe Terim: Seyrelme

Kısaltma:

Yanıcı gaz ya da buharın hava ile karışarak havadaki yanıcı konsantrasyonunun zamanla azalması


Bu içerik Seyrelme (Dilution) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.