İngilizce Terim: Dielectric Constant

Türkçe Terim: Dielektrik Sabiti

Kısaltma:

Bir materyalin elektriksel geçirgenliğinin vakumlu ortamın elektriksel geçirgenliğine oranıdır. Fiziksel tanım olarak ise materyalin elektrik alanı içerisine yerleştirildiği durumda vakum ortamıyla karşılaştırılan elektrik enerjisi ya da yük depolama yeteneğinin ölçüsüdür.


Bu içerik Dielektrik Sabiti (Dielectric Constant) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.