İngilizce Terim: Dielectric Strength

Türkçe Terim: Dielektrik Dayanımı

Kısaltma:

Elektriksel delinme meydana gelmeyecek şekilde bir materyalin dayanabileceği maksimum elektrik gerilimi farkı. Genellikle birim milimetre kalınlık başına volt değeri olarak belirtilir.


Bu içerik Dielektrik Dayanımı (Dielectric Strength) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.