İngilizce Terim: Diagram

Türkçe Terim: Diyagram

Kısaltma: –

Bir sistemi oluşturan nesnelerin fonksiyonlarını gösteren grafik ve teknik semboller.


Bu içerik Diyagram (Diagram) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.