İngilizce Terim: Deterioration Rate

Türkçe Terim: Kötüye Gitme Oranı

Kısaltma: –

Bir parçanın işlevsel standartlardan çıkma oranı.


Bu içerik Kötüye Gitme Oranı (Deterioration Rate) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.