İngilizce Terim: Detective Maintenance

Türkçe Terim: Dedektif Bakım

Kısaltma: –

Bir varlığın hala işlevsel olduğundan emin olmak için test edilmesi. Öncelikli olarak uyku halinde bekleme modunda olan (standby) cihazları kontrol etmek için kullanılır.


Bu içerik Dedektif Bakım (Detective Maintenance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.