İngilizce Terim: Detection Systems

Türkçe Terim: Algılama Sistemi

Kısaltma:

Otomatik olarak bir materyalin ortamda bulunmasını ya da basınç değişimi veya sıcaklık değişimi gibi çevresel koşullarda meydana gelen değişimleri tespit eden mekanik, elektrikli ya da kimyasal cihaz


Bu içerik Algılama Sistemi (Detection Systems) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.