İngilizce Terim: Detailed İnspection

Türkçe Terim: Detaylı Muayene

Kısaltma:

görsel bir muayeneyle değerlendirilen hususları kapsayan ve buna ek olarak gevşek bağlantı uçları gibi ancak mahfazayı açarak ya da test ekipmanları kullanarak anlaşılabilecek kusurları teşhis eden muayene


Bu içerik Detaylı Muayene (Detailed İnspection) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.