İngilizce Terim: Dependent Failure

Türkçe Terim: Bağımlı Arıza

Kısaltma:

Olasılıkları basit bir çarpım olarak ifade edilemeyen başarısızlık için sebep olan tekil olayların koşulsuz olasılıkları.
Not : A ve B, 2 bağımlı olay olursa sadece P(A ve B) > P(A) x P(B) olur.


Bu içerik Bağımlı Arıza (Dependent Failure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.