İngilizce Terim: Audit

Türkçe Terim: Denetim

Kısaltma:-

Tutarlılığı ve denetçinin savunulabilir sonuçlara ulaşmasını sağlamak için, iyi tanımlanmış bir inceleme sürecini kullanarak, öngörülen standartlara uygunluğu doğrulamak için yapılan sistematik ve bağımsız inceleme.


Bu içerik Denetim (Audit) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.