İngilizce Terim: Audit Trail

Türkçe Terim: Denetim Yolu

Kısaltma:-

Faaliyetlerin dökümantasyonlarının, gerektiğinde denetçinin uygunluğunu test edebilmesi için sistematik olarak yapılması.


Bu içerik Denetim Yolu (Audit Trail) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.