İngilizce Terim: Turnaround

Türkçe Terim: Denetim Aksiyon Kapama

Kısaltma:-

Planlı denetim gerçekleştiğinde yapılan planlı aksiyon kapatma süreci.


Bu içerik Denetim Aksiyon Kapama (Turnaround) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.