İngilizce Terim: Demand

Türkçe Terim: Talep

Kısaltma: –

[1]İşlevin etkinleştirilmesi. Talep hem operasyonel hem de test aktivasyonunu içerir.
[2](1) Bir cihazın durumunu değiştirmesi gereken sinyal veya eylem.
(2) Cihazın harekete geçme, başarısız olma durumu.


Bu içerik Talep (Demand) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.