İngilizce Terim: Demand Spectrum

Türkçe Terim: Talep Spektrumu

Kısaltma:

Test, arabirim, arıza ile ilgili bakım, otomatik ve manuel başlatma taleplerini dikkate alarak bileşenler tarafından deneyimlenen veri penceresi için toplam talep sayısı.


Bu içerik Talep Spektrumu (Demand Spectrum) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.