İngilizce Terim: Delphi Technique

Türkçe Terim: Delphi Tekniği

Kısaltma:

Uzmanların seçilmesi. Klasik Delphi tek bir grubun tek bir parametrenin tek bir tahmini (her soru için). Hibrit Delphi, birden fazla grup tarafından gönderilen birden çok parametrenin tek bir tahminini kullanır. Oylama süreci boyunca yayınlanan veya kaydedilen verilerin birleştirilmesini sağlar.


Bu içerik Delphi Tekniği (Delphi Technique) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.