İngilizce Terim: Managemenet Of Change

Türkçe Terim: Değişim Yönetimi

Kısaltma:MOC

Ekipman, prosedürler, hammadde ve proses koşullarındaki tüm değişiklikleri tanımlamak, gözden geçirmek ve onaylamak için kullanılan sistem. Kritik operasyonları etkileyen personel ve organizasyonel değişimleri de kapsamaktadır.


Bu içerik Değişim Yönetimi (Managemenet Of Change) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.