İngilizce Terim: Moc Performance

Türkçe Terim: Değişim Yönetimi Performansı

Kısaltma:-

Değişim yönetimi sisteminin çalışmasıyla ilgili sorunları tanımlamaya yardımcı olan ve sürekli iyileştirme çabalarını arttıran verileri kullanarak belirlenen ölçütler.


Bu içerik Değişim Yönetimi Performansı (Moc Performance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.