İngilizce Terim: Moc Coordinator

Türkçe Terim: Değişim Yönetimi Koordinatörü

Kısaltma:-

Bir tesisin tamamında veya bir kısmında değişim yönetimi sisteminden sorumlu olan kişi.


Bu içerik Değişim Yönetimi Koordinatörü (Moc Coordinator) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.