İngilizce Terim: Volume Under Consideration

Türkçe Terim: Değerlendirilen Hacim

Kısaltma:

Değerlendirilen boşalma kaynağı çevresinde oluşan, havalandırmanın etki ettiği hacim. Bu hacim kapalı mekanlar için, dikkate alınan havalandırmanın gazı ya da buharı seyrelttiği bir odanın tamamı ya da büyük bir mekanın bir kısmı olabilir.


Bu içerik Değerlendirilen Hacim (Volume Under Consideration) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.