İngilizce Terim: Deflagration Constant

Türkçe Terim: Deflegrasyon Sabiti

Kısaltma:

Patlama sırasında maksimum basınç artışını gösteren patlama karakteristiği için deneysel veri.


Bu içerik Deflegrasyon Sabiti (Deflagration Constant) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.