İngilizce Terim: Deductive Approach

Türkçe Terim: Tümden Gelim Yaklaşımı

Kısaltma: –

Mantık yürüterek genelden, spesifik olana ulaşmak. Bir sistemin veya prosesin belirli bir şekilde başarısız olduğunu varsayarak; sistem, bileşen veya operatör modlarından hangisinin başarısızlığa katkıda bulunduğunu belirleme girişimi yapılabilir.


Bu içerik Tümden Gelim Yaklaşımı (Deductive Approach) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.