İngilizce Terim: Dike

Türkçe Terim: Dayk (Taşma Havuzu)

Kısaltma:

Maddelerin çevreleyen alana yayılmasını önleyen ve belli bir alanda sınırlanmasını sağlayan bir bariyer görevi gören topraktan ya da betondan yapılan set


Bu içerik Dayk (Taşma Havuzu) (Dike) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.