İngilizce Terim: Database

Türkçe Terim: Veritabanı

Kısaltma: –

Ekipman güvenilirlik bilgilerini içeren veritabanı.


Bu içerik Veritabanı (Database) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.