İngilizce Terim: Data Source

Türkçe Terim: Veri Kaynağı

Kısaltma:

Öncelikli amacı güvenilirlik veya risk konularını tartışmak olan ama aynı zamanda bazı kullanışlı güvenilirlik verileri içeren belirli bir konuyu tanımlayan metin.


Bu içerik Veri Kaynağı (Data Source) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.