İngilizce Terim: Data Sets

Türkçe Terim: Veri Setleri

Kısaltma:

Bu veri setlerini diğerlerinden ayıran şey, bağlı bir eleman ile resmi ya da gayri resmi şekilde bilgi toplama. Örneğin: belirli bir tesis, zaman veya bileşen için veri.


Bu içerik Veri Setleri (Data Sets) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.