İngilizce Terim: Dangerous Failure

Türkçe Terim: Tehlikeli Arıza

Kısaltma: –

Güvenlik fonksiyonunu gerçekleştiren elemanın, alt sistemin veya sistemin arızasıdır.
A) Gerekli olduğunda emniyet fonksiyonunun çalışmasını engeller ( Talep Modu), bir emniyet fonksiyonun hata vermesine neden olur ( Sürekli Mod ), Ekipman kontrolü altında (EUC) tehlikeli veya potansiyel olarak tehlikeli bir durum meydana gelir.
B) Talep anında güvenlik fonksiyonunun doğru şekilde çalışma olasılığı azalır.


Bu içerik Tehlikeli Arıza (Dangerous Failure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.