İngilizce Terim: Internal Error Mechanism

Türkçe Terim: Dahili Hata Mekanizması

Kısaltma:-

Harici bir hata modunun altında yatan psikolojik süreç. Bknz: Harici Hata Modu


Bu içerik Dahili Hata Mekanizması (Internal Error Mechanism) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.